warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Vyšetření pro řidičské oprávnění nebo jeho prodloužení 320,- Kč
Vypsání úrazové pojistky pro pojišťovnu 400,- Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost 150,- Kč
Vyšetření pro zaměstnavatele – vstupní i opakované prohlídky 300,- Kč
Zpráva pro policii, soud, OSSZ apod. 300,- Kč
Vyšetření pacientů bez pojištění /přímá platba za vyšetření/  
        –   Komplexní vyšetření 1000,- Kč
        –   Cílené vyšetření 800,- Kč
        –   Kontrolní vyšetření 500,- Kč
Pachymetrie 50,- Kč / 1oko
Odstranění drobných kožních výrůstků 350,- Kč
Aplikace kontaktních čoček 500,- Kč
OCT vyšetření papil /zadního segmentu/př. segmentu
při vyšetření více segmentů současně + 50,-/1oko
350,- Kč / 1oko

Platnost od 1. 2. 2023

loading
×